Cmimi i Përafërt : Nga

€330,000
blank
€330,000

m2: 500

Rezidencial, Tokë, Vilë

2 vjet më parë

2 vjet më parë

3 vjet më parë

€3,000,000
blank
€3,000,000

m2: 20000

Land, Tokë

3 vjet më parë

€1,380,000
blank
€1,380,000

m2: 10000

Tokë

3 vjet më parë

€1,638,000
blank
€1,638,000

m2: 13650

Tokë

3 vjet më parë

3 vjet më parë